הכתם העיוור5190

לכל עין יש "כתם עיוור", בנקודה שבה הרשתית מתחברת עם עצב הראייה, לא קיימת רגישות לאור ובכך נוצרת נקודה שחורה במרחב הראייה, תופעה זו מתרחשת בגלל ראש עצב הראייה. ה"כתם העיוור" ממוקם במקום שכל הנוירונים )תאי עצב( נאספים יחדיו, כאשר עצב הראייה אחראי להעביר את המידע הישר אל המוח. באזור זה לא קיימים פוטורצפטורים (קולטנים), כאשר קרני אור חודרים מבעד העדשה ומתמקדים בנקודה זו, המוח אינו מקבל את המידע הדרוש. הבדיקה למציאת ה"כתם העיוור" פשוטה, ופועלת על שדה הראייה.

 

הכתם העיוור

כיצד מתבצעת הבדיקה?
עמוד במרחק של 30-50 ס"מ וכסה את עיניך השמאלית כאשר העין הימנית מקובעת לנקודה השמאלית. נקודה הימנית תתחיל לנוע לכיוון הנקודה השמאלית ובשלב זה תיפול הנקודה הימנית על העצב האופטי (הכתם העיוור) מה שימנע ממך לראות את הנקודה בזמן מסוים.

 

מבחן הכתם העיוור