מילון מונחים ברפואת עיניים, Eye Glossary8983

מאת: ד"ר משה מלכין, מומחה למחלות וניתוחי עיניים, מנהל רפואי Eyes.co.il
8983

(FDA (Food and Drug Agency
הרשות האמריקאית למזון ותרופות, המתירה או שוללת רשות השימוש בתרופות, תכשירים, תוספי מזון, ושיטות ניתוחיות שונות לטיפול במחלות מוגדרות. כל זאת לאחר ביצוע מבדקים ומחקרים מחמירים וממושכים.

 אבסס – Absces
איזור ממוקד של דלקת המכיל מוגלה.

אופטומטריסט – Optometrist
איש מקצוע אשר בודק ומעריך את כושר הראייה ותפקודים אחרים של העיניים, ומטפל גורם ע"י התאמת משקפיים, עדשות מגע, או אביזרים לראייה ירודה.

אופטיקאי – Optician
איש מקצוע היוצר או עוסק בעדשות משקפיים או מכשירים אופטיים אחרים. הוא זה המכין את עדשות המשקפיים ומשבץ אותם במסגרת ע"פ הרשום במרשם שניתן ע"י רופא העיניים או האופטומטריסט.

אורטופטיסטית – Orthoptist
בעלת מקצועה (נשים בד"כ) העוסקת באבחון ובטיפול של הפרעות בשרירי העיניים, פזילות, ליקוי במיקוד, עין עצלה וכו'.

 איזופוריה – Esophoria
 פזילה סמויה כלפי פנים.

אישון – Pupil
נמצא במרכז הקשתית (החלק הצבעוני של העין), מהווה חלל, תפקידו להעביר את קרני האור אל תוך העין, כמו צמצם במצלמה.

 אלביניזם (לבקנות) – Ocular Albinism
איבוד תורשתי של פיגמנט בעין, בעור ובשיער. בד"כ קיים מצב של חולשת ראייה, ניסטגמוס ורגישות לאור.

אנאירידיה – Aniridia
חוסר מולד בד"כ של הקשתית.

אניזומטרופיה – Anisometropia
תשבורת לא שווה של שתי העיניים, כלומר בכל עין "מספר" אחר.

אניזוקוניה – Anisokonia
מצב שבו דמות האובייקט הנראה ע"י עין אחת שונה בגודל או בצורה מזו הנראית ע"י העין השנייה.

אסטיגמטיזם – Astigmatism
ליקוי תשבורת המונע מקרני האור להתמקד בפוקוס על הרשתית, בגלל דרגות שונות של תשבורת (רפרקציה) במרידיאנים השונים של העין.

אסטנופיה – Astenopia
תעוקת העיניים. התעייפות העיניים לאחר מאמץ ראייה מרוכז, כגון: קריאה, עבודה מול מחשב וצפייה ממושכת בטלוויזיה.

אפיתליום – Apithelium
 שכבת תאים שטחית המצפה את הלחמית והקרנית.

אפקיה – Aphakia 
חוסר העדשה הטבעית בעין.

אקומודציה – Accommodation
התאמת העין לראייה טובה במרחקים שונים. מבוצע ע"י קמירות העדשה הטבעית הנמצאת מאחורי האישון, כתוצאה מהפעלת השריר הציליארי.

אקזוטרופיה – Exotropia 
פזילה כלפי חוץ.

אקזופוריה – Exophoria 
פזילה סמויה, העיניים נוטות לפזול החוצה במצבים מסוימים, כמו עייפות.

ארוזיה של הקרנית – Corneal Erosion 
שפשוף של השכבה החיצונית של הקרנית (מקצה ציפורן, קצה ענף, עדשת מגע).

בלפריטיס – Blepharitis  
דלקת העפעפיים.

גוף ציליארי – Ciliary Body
גוף העטרה. חלק משכבת כלי הדם בין הקשתית (החלק הצבעוני של העין) לדמית. מכיל את הפרוססים הציליארים והשריר הציליארי האחראי לאקומודציה.

גלאוקומה – Glaucoma

קבוצת מחלות הפוגעות בעצב הראייה. ברוב המקרים (אך לא בכולם) מתאפיינת בלחץ תוך עיני.

דיופטר – Diopter 
יחידת מידה של חוזק עדשה או כוח תשבורת. "מספרי" המשקפיים או העדשות.

דמית – Choroid
השכבה האמצעית של גלגל העין, מכילה כלי דם המספקים מזון לעין.

דיפלופיה – Diplopia
כפל ראייה

היפראופיה – Hyperopia 
רוחק ראייה, מצב הפוך לקוצר ראייה. ליקוי תשבורת זה, גורם לקושי בראייה מקרוב שלא קשור בגיל.

זגוגית – Vitreons Body  
חומר דמוי ג'לי הממלא את חלל העין, וממוקם בין העדשה לרשתית.

 זוקן ראייה (פרסביופיה) – Presbyopia
תהליך הירידה בכושר הראייה לקרוב (כגון קריאה, עבודה מול מחשב, השחלת חוט במחט), התלוי בגיל ("זוקן ראייה"). בד"כ מתחיל להתרחש בגיל 44 בממוצע, והולך ומחמיר עם הגיל. כל זאת בגלל שעדשת העין מאבדת מגמישותה ומיכולתה ל"התפקס" לקרוב.

חדות ראייה – Visual Acuity
תהליך הירידה בכושר הראייה לקרוב )כגון קריאה, עבודה מול מחשב, השחלת חוט במחט), התלוי בגיל ("זוקן ראייה"). בד"כ מתחיל להתרחש בגיל 44 בממוצע, והולך ומחמיר עם הגיל. כל זאת בגלל שעדשת העין מאבדת מגמישותה ומיכולתה ל"התפקס" לקרוב.

כלזיון – Chalazion  
התעבות דלקתית של אחת מבלוטות השומן של העפעף, בצורת גוש קטן תת עורי.

לאסיק – Lasik 
הטכניקה הניתוחית הנפוצה לתיקון ליקויי תשבורת (קוצר ורוחק ראייה ואסטיגמציה). באמצעות לייזר מסוג אקסיימר. יוצרים ע"י חיתוך, מתלה (פרוסת) קרנית, מרימים, מפעילים את קרן הלייזר המשייפת את הקרנית ומכסים בחזרה.

לחמית – Conjunctiva
קרום רירי המצפה מבפנים את העפעפיים ואת החלק הקדמי של גלגל העין. קונג'ונקטיביטיס: דלקת של הלחמית.

 לחץ תוך עיני IOP  (Intra Ocular Pressure)
על מנת שהעין תתפקד בצורה תקינה, צריך שיהיה בה לחץ מסוים. בדומה לצמיג של מכונית שצריך שיהיה בו לחץ אוויר תקין על מנת שיתפקד כהלכה, הלחץ בעין נוצר ע"י יצירה מתמדת של נוזלים פנימיים וניקוזן. לחץ עיני תקין, נע בין 8 ל- 21 מ"מ כספית.

מיופיה – Myopia 
קוצר ראייה, מצב שבו לא רואים היטב למרחק. קרני האור נשברות חזק מדי במהלכן מהאובייקט הנצפה אל תוך העין, ומתמקדות לפני הרשתית במקום עליה.

מיקוד – Convergence
תהליך של הכוונת צירי הראייה של שתי העיניים לנקודה הקרובה, עם התוצאה ששני האישונים של שתי העיניים מתקרבים אחד לשני.

מקולה – Macula
איזור מרכז הראייה הממוקם במרכז הרשתית, אשר שם נמצא הריכוז הגדול ביותר של תאי הראייה. איזור זה אחראי על הראייה החדה ועל ראיית צבעים.

ניסטגמוס – Nystagmus 
ריצוד של העיניים. תנועה מהירה נעה ונדה, לא רצונית של העין. יכולה להיות אנכית, צירית, סיבובית או מעורבת.

סקוטומה – Scotomy 
כתם בשדה הראייה.

עדשה טבעית – Crystalline Lens 
עדשה גבישית.

עדשה תוך עינית –  IOL Intra Ocular Lens
עדשה מלאכותית העשויה מחומר פלסטי, סיליקון או אקרילי, המושתלת בתוך העין במסגרת ניתוח קטרקט (ירוד) או כתיקון לליקוי ראייה קשים, כמו קוצר או רוחק ראייה גבוהים.

 עדשות ביפוקל – Bifocal Lens
סוג של עדשות משקפיים או עדשות מגע, שבחלקן התחתון עובר קו המפריד בין החלק העליון של העדשה שדרכו רואים למרחק, לבין החלק התחתון שבעזרתו קוראים.

עדשות מולטיפוקל – Multifocal
סוג של עדשות המשלבות בתוכן דיופטרים (מספרים) שונים המשתנים בהדרגה מלמעלה כלפי מטה. עדשות אלו מאפשרות ראייה טובה למרחק, למרחקי ביניים ולקריאה, ללא קווי הפרדה הנראים לעין.

עיוורון צבעים – Blind Color
ירידה בכושר הבחנת צבעים, בעיקר האדומים והירוקים, ונדיר יותר לכחולים וצהובים.

עין עצלה (אמבליופיה) – Amblyopia
חולשת ראייה של העין הנראית תקינה מבחינה מבנית, וללא כל מחלה הנראית לעין.

עצב הראייה – Optic Nerve
מקשר בין העין למוח. מאגד בתוכו כמיליון ומאתיים אלף סיבי עצב שתחילתם ברשתית, מעביר את מסרי הראייה הנקלטים ברשתית אל המוח, אשר עוברים עיבוד נתונים ומתורגמים לתמונה.

פובאה – Povea 
נקודה הנמצאת במרכז המקולה ואחראית על הראייה החדה ביותר.

פזילה – Strabismus, Squint
כשלון של שתי העיניים לכוון את המבט שלהן באופן סימולטני )בו זמני( לאותו האובייקט, עקב חוסר איזון של השרירים החיצוניים של העיניים. הפזילה יכולה להיות כלפי פנים, חוץ או אנכית.

פטוזיס – Ptosis
צניחת העפעף העליון.

פטריגיום – Pterygium
קרום עבה מואדם בצורת טרפז, שבסיסו בלובן העין מתחת ללחמית, וראשו על פני הקרנית בכיוון האישון. לפטריגיום נטייה להתקדם באיטיות לאורך שנים לכיוון האישון. נפוץ יותר אצל אנשים החשופים לאבק או שמש.

פינגווקולה – Pinguecula 
עיבוי צהבהב בצורת משולש של הלחמית, הנמצא סמוך לקרנית, בצידה האפי או הרקתי.

פריזמה – Prizma
מערכת אופטית המסיטה את קרני האור ובעלת פרופיל משולש.

פרסביופיה – Presbyopia
תהליך הירידה בכושר הראייה לקרוב (כגון קריאה, עבודה מול מחשב, השחלת חוט במחט), התלוי בגיל ("זוקן ראייה"). בד"כ מתחיל להתרחש בגיל 44 בממוצע, והולך ומחמיר עם הגיל. כל זאת בגלל שעדשת העין מאבדת מגמישותה ומיכולתה ל"התפקס" לקרוב.

צילינדר – Cylinder
עדשה צילינדרית, קטע של גליל. כוח התשבורת שלה משתנה במרידיאנים שונים. מתקנת אסטיגמציה.

קטרקט (ירוד) – Cataract
התעכרות העדשה הטבעית של העין, הגורמת לירידה בכושר הראייה.

קנים ומדוכים – Cons and Rods
2 סוגי תאים הנמצאים ברשתית הקולטים אור. הקנים אחראים על חדות ראייה וראיית צבעים, ופועלים בתנאי תאורה גבוהים. המדוכים אחראים לראיית עצמים בתנועה וראיית לילה.

קרטוקונוס – Keratoconus

קרנית חרוטית, עיוות של הקרנית, במקום צורה של כיפה, מקבלת צורה של חרוט, דבר הגורם לאסטיגמציה גבוהה, לא סדירה ועיוות הראייה.

קרנית – Cornea
החלק השקוף הקדמי/חזותי של השכבה החיצונית של גלגל העין. זהו האמצעי הראשון היוצר שבירה של קרני האור הנכנסים לתוך העין.

קשתית – Iris
החלק הצבעוני של העין, מהווה מעין דיאפרגמה שבמרכזה האישון.

ראייה דו עינית (בינוקולרית)- Binocular Vision 
היכולת להשתמש בשתי העיניים סימולטנית (בו זמנית) על מנת לפקס על אותו האובייקט ולמזג את שתי הדמויות (התקבלות מכל עין) לאחת.

ראיית "זבובים" – Floaters
כאשר חלים שינויים בזגוגית העין מסיבות שונות, נוצרים בה כעין מוקדים דחוסים בגודל ראש סיכה, או סיבים. על רקע משטחים בהירים, כמו קירות לבנים או שמיים הם נראים כזבובים עפים, שערות או רשת.

רדיאל קרטוטומי – RK (Radial Keratotomy)

ניתנת לתיקון קוצר ראייה, המבוצע ע"י חתכים רדיאליים בקרנית בעזרת סכין יהלום.

רפרקציה – Refraction
תשבורת, התופעה המתרחשת בעין, ובה קרני האור המושלכות מהאובייקט לכיוון העין, עוברות שבירה אופטית ע"י הקרנית והעדשה של העין, על מנת להתמקד על פני הרשתית בכדי ליצור את התמונה הנראית.

רשתית – Retina
השכבה הפנימית ביותר של העין, מורכבת מאלמנטים הקולטים את האור, ויוצרים תגובה כימית ההופכת לדחפים חשמליים אשר מתאספים ומועברים ע"י עצב הראייה למוח.

שדה ראייה – Visual Field
כל עין המסתכלת ישר לאובייקט, מסוגלת לראות גם עצמים המקיפים אותו אם כי בחדות פחותה. המרחב הנראה המקיף את האובייקט נקרא שדה ראייה.

שש-שש – 6/6 20/20
זוהי חדות הראייה התקינה. נקבעת לפי סטנדרט שבו העין הנבדקת רואה מ- 6 מטר, מה שעין תקינה רואה מ- 6 מטר.