עדשות מגע דו מוקדיות, ביפוקליות946

מאת: ,
946

עדשות מגע ביפוקליות מעוצבות כדי לתת פתרון נאות לאנשים הסובלים ממצב של פרסביופיה. הסימן הבולט ביותר להתפתחות פרסביופיה, הוא הצורך להחזיק חומר קריאה כמו עיתון, הרחק מהעין כדי לראות ברור. כיום ניתן להשיג עדשות ביפוקל קשות, רכות ואף חד פעמיות.

 

עדשות מגע ביפוקליות פועלות באותו האופן כמו במשקפיים: בעלי שני מוקדי כוח על העדשה, האחד לתיקון ראייה מרחוק במידת הצורך, והשני לתיקון ראייה מקרוב. עדשות אחדות מאופיינות ע’‘י מרשם ברור, כלומר, מספר לרחוק ולקרוב, כאשר עדשות אחרות מאופיינות כעדשות פרוגרסביות, כאשר המספר משתנה בכל מקום על העדשה.
ישנם שלושה סוגים שונים לעיצוב עדשות מגע דו-מוקדיות: עדשות סימולטניות (בו-זמני), קונצנטריות (מרכזיות) ומתחלפות. הראייה הסימולטנית מעוצבת להתאמה מרכזית על הקרנית עם המרשם לקרוב ולרחוק החופף את האישון. מערכת הראייה לומדת לפרש את הכוח הרצוי בהתאם למרחק שהעין מביטה.

 

עם העיצוב הקונצנטרי, לחלק המרכזי בעדשה יש את הכוח לראייה מרחוק, ולחלק הפריפרי (חיצוני) את הכוח לקרוב או להפך. סוג זה פועל כמו משקפי ביפוקל עם הקו החוצץ בין שני הכוחות בעדשה, לרחוק ולקרוב.