ראיה חד עינית – MONOVISION982

מאת: עדי ברנע אופטומטריסטית קלינית,
982

MonoVision מתייחס לשיטת התאמת עדשות מגע עבור פציינטים אשר פיתחו פרסביופיה. פרסביופיה הנו שינוי ראייתי בלתי נמנע, המתפתח סביב גיל 40, וגורם לקשיי קריאה של פרטים קטנים וחוסר מיקוד במבט לקרוב. רוב האנשים פותרים את הקושי על ידי הרכבת משקפי קריאה או משקפי ביפוקל / מולטיפוקל.
פחות מוכרת שיטת הטיפול בה מתוקנת הראיה על פי עיקרון ה’‘MonoVision’‘. על פיו, עין דומיננטית מתוקנת עם עדשת מגע עבור ראיה למרחק (במידת הצורך), והשנייה מתוקנת עם עדשת מגע עבור ראייה לקרוב. נשמע מוזר, אך השיטה עובדת!

 
לכולנו יש עין אחת דומיננטית, שפוטנציאל הראייה שלה מעט יותר טוב מהשנייה, ועין שאינה דומיננטית, שהנה מעט יותר חלשה. למעשה במבט למרחק, אנחנו משתמשים יותר בראייה המושגת על ידי העין הדומיננטית. העין הלא- דומיננטית מתפקדת גם היא, אולם המוח מתייחס יותר לאינפורמציה שמגיעה מן העין הדומיננטית, ומצליח להתעלם מן השדר שמתקבל מן העין השנייה. כך, שאם מורכבת עדשת מגע על העין הפחות דומיננטית עם תיקון לקרוב, בזמן הסתכלות למרחק, הראייה לא תשתבש ולא תתקבל הפרעה. MonoVision מסתמך על העובדה שהמוח מתייחס לעדשת המגע כחלק מהעין הטבעית.

 
לעיתים נדרשת תקופת הסתגלות של מספר ימים עד כשבועיים. יש לציין, שפרסביופיה הנו תהליך פרוגרסיבי דינאמי. הליקוי מחריף עם הגיל ודורש תיקון דיאופטרי גבוה יותר ויותר בעדשת המגע המתקנת את הראיה לקרוב. בשלבי פרסביופיה התחלתיים, שיטת ה- monoVision בד’‘כ יעילה ומוצלחת. המוח מקבל שני מסרים שונים משתי העיניים, אולם הפער הדיאופטרי (המספרי) ביניהן אינו גדול. בשלביה המתקדמים, המוח מתקשה לנטרל את הפער הגדול בין שני השדרים המתקבלים משתי העיניים ונוצרת תחושת אי נוחיות כללית וחוסר מיקוד מספק לראייה לרחוק ו/ או לקרוב. לרוב האופטומטריסט ממליץ על monovision ל’‘פרסביופיים מתחילים’‘ ומיידע כי בשיטה תמיד קיימת פשרה בין ראייה ללא חדות מושלמת לבין איכות חיים ללא משקפיים עם ראייה לכל המרחקים.